Nové energetické štítky: Prečo sa menia, od kedy platia a akých spotrebičov sa týkajú?

Nové energetické štítky: Prečo sa menia, od kedy platia a akých spotrebičov sa týkajú?

Energetický štítok slúži na označenie energetickej náročnosti a udáva napr. spotrebu vody, elektriny alebo hlučnosť daného spotrebiča. Doteraz používané triedy A+, A++ a A+++ sa však s postupným vývojom technológií stali zastaranými a nevyhovujúcimi práve kvôli znamienkam plus. Ďalšie + by pri rozhodovaní o kúpe novej chladničky, práčky či umývačky riadu mohlo priniesť skôr zmätok či nedorozumenie. Z toho dôvodu došlo k preštítkovaniu vybraných kategórií elektra na triedu A–G. Podľa novej škály je najúspornejšia trieda A, najmenej úsporná je G. 

Zmena označení energetických štítkov sa nateraz týka týchto kategórií výrobkov:  

Nový energetický štítok umývačiek riadu, viac informácií nájdete tu.  

Nový energetický štítok práčok, viac informácií nájdete tu. 

Nový energetický štítok práčok so sušičkou, viac informácií nájdete tu. 

Nový energetický štítok chladničiek a mrazničiek, viac informácií nájdete tu. 

Nový energetický štítok vinoték, viac informácií nájdete tu. 

  • Elektronické displeje (vrátane displejov televízorov a monitorov a digitálnych informačných displejov)
  • Chladiace spotrebiče s priamou predajnou funkciou (tzn. komerčné chladničky používané v predajniach a predajných automatoch)

Od 1. 9. 2021 bude zoznam výrobkov doplnený ešte o kategóriu svietidiel.  

Nový energetický štítok svietidiel (platný od 1. 9. 2021), viac informácií nájdete tu. 

Lepšia orientácia

Nové označenie pomocou tried A až G bez ďalších znamienok či bližších špecifikácií spotrebiteľom umožní jednoduché rozpoznanie toho najúspornejšieho modelu. Pri pôvodnom označení tried dochádzalo k situáciám, kedy si zákazník vyhliadol napríklad chladničku s označením A+ v domnení, že ide o najúspornejší model. Pričom rozdiely v spotrebe energie medzi výrobkami označenými A+ a A++ sú až 20 %, čo každý spozná hlavne pri platení rodinných účtov za energie. 

Priestor pre inováciu

Všetci výrobcovia sa neustále snažia zlepšovať svoje výrobky a prinášať nové technológie. Časom by bolo potrebné pridať ďalšie plus a vytvoriť tak triedu A++++. Zákazníkom by sa tak rozhodovanie pri kúpe nových spotrebičov ešte viac sťažilo a riešili by čoraz viac otázok. Vďaka novým štítkom bude väčšina výrobkov zaradená do nižšej triedy, napr. D alebo C a výrobcovia tak budú motivovaní k ďalším inováciám. Energetická účinnosť spotrebiča sa zmenou energetickej triedy vôbec nezhoršuje, výrobok má rovnakú účinnosť, iba dochádza k zmene označenia. 

Nové energetické štítky vstúpili do platnosti 19. 3. 2021 a nájdete ich na všetkých výrobkoch značky ETA.  

Viac informácií o označení, vlastnostiach a výhodách nových štítkov sa dozviete na www.label2020.cz