Spoločným varením a stolovaním k spokojnej rodine

Spoločným varením a stolovaním k spokojnej rodine

Podľa nedávnych prieskumov sa u spoločných raňajok alebo večere pravidelne zíde iba 37 % rodín a čo sa týka spoločného varenia s deťmi, je číslo ešte oveľa menšie. Aj keď mnoho rodín pozná spoločné varenie a stolovanie iba z amerických filmov, psychológovia sa zhodujú, že predstavuje jeden z najdôležitejších faktorov spokojnej a funkčnej rodiny. Tak oblečte deťom zásteru a pusťte sa do prípravy večere pre celú rodinu. 

Predtým bolo spoločné varenie a stolovanie úplne bežné vo väčšine rodín, avšak v posledných desaťročiach sa v dôsledku väčšieho zhonu, stresu a zamestnaniu oboch rodičov takto spoločne strávený čas začal vytrácať. S porušením tradície sa však zmenili aj mnohé stravovacie návyky a rodinné vzťahy, ktoré sa navyše podpísali na deťoch. Psychológovia sa zhodujú a výsledky im dávajú za pravdu, že spoločné stretávanie má obrovský význam pre mnohé aspekty rodinného života. Vytvára pocit istoty a pospolitosti, uľahčuje vzájomnú komunikáciou a zvyšuje pravdepodobnosť, že sa dieťa samé zverí so svojimi problémami. Deti skrátka potrebujú vidieť, ako funguje rodina. Diskusia aj spoločná práca rodičov im dáva pocit stability a vytvára správny rodinný model, ktorý býva v mnohých prípadoch určujúci pre budúcu dôveru dieťaťa v stabilný vzťah.   

 

Začnite spoločnou prípravou pokrmov

Jedna dôležitá rada hneď na začiatok: na spoločné varenie si vždy vyhraďte dostatok času a jednotlivé pokyny hovorte jasne a včas. Deti dlho neudržia pozornosť a akonáhle sa tým necháte rozhodiť, vycítia vašu nervozitu a automaticky prejdú do odmietavého módu. Berte spoločné varenie skôr ako hru a pekne strávený čas než nutnú prípravu večere. Tak sa uvoľníte, s potomkom sa dostanete na rovnakú vlnu a užijete si veľa zábavy. 

Malé aj staršie deti milujú možnosť podieľať sa na čomkoľvek, čo robia dospelí - prípravu jedla vnímajú ako fantastickú hru. Nenásilne sa naučia zdieľať a rozvíjať kreativitu aj haptické schopnosti. Vnímajú vymedzenie základných rodinných rolí, ale zároveň im dávate pocit, že ste si rovní, čo vedie k uvoľneniu a emočnej otvorenosti. Divili by ste sa, koľko informácií sa pri tejto činnosti mimovoľne dozviete. Deti radi snívajú, čo si navaria a vy tak môžete do jedálnička postupne zapojovať suroviny (predovšetkým zeleninu), ktoré by váš potomok v žiadnom prípade skôr ani neochutnal. Nenásilnou formou tak veľmi rýchlo upravíte jeho nezdravé stravovacie návyky, ktoré pravidelným opakovaním prijme za svoje.  

 

Ako na to?

Jeden z najdôležitejších benefitov pri spoločnom varení predstavuje zlepšenie koordinácie dieťaťa, správne využitie jeho sily a bezpečné používanie nástrojov. Aby to všetko avšak fungovalo, zadané úlohy musia odpovedať jeho fyzickým schopnostiam. 

V dvoch rokoch sa učí používať veľké svaly na rukách a s potešením tak môže drhnúť zeleninu a ovocie, trhať listy šalátu alebo pečivo alebo otierať pracovnú linku.  

V troch rokoch sa už haptické aj koordinačné schopnosti zlepšujú a deti sa môžu pustiť do nalievania tekutín či hnetenia cesta rukami.  

V štyroch rokoch deti získavajú základné schopnosti jemnej motoriky a učia sa správnemu stolovaniu (držanie príboru). Môžu tak vytláčať šťavu z ovocia, odmeriavať najrôznejšie prísady, vykrajovať cesto a v neposlednej rade prestierať jedálny stôl. Precvičte si tak aj čísla alebo písmena u jednotlivých surovín. 

Starším deťom môžete zveriť veľa ďalších činností, avšak je veľmi dôležité čo najskôr vymedziť pravidlá kuchyne a bezpečnostné zásady varenia. Kuchynský robot, mixéry a ďalšie inteligentné zariadenia prípravu výrazne uľahčia a aj malé deti milujú stláčať tlačidla, ale nie je na škodu naučiť potomkov pripravovať jedlo aj bez nich. Čo keď vypadne prúd, alebo sa spotrebič rozbije? 

Stolujte spoločne, podľa psychológov to prospieva aj zdraviu

Po spoločnej príprave pokrmu samozrejme prichádza zlatý klinec – jeho konzumácia. Vypestovanie tradície spoločného stolovania nebýva jednoduché predovšetkým s dospievajúcimi potomkami, ktorí sa spoločnosti rodičov naopak stránia a snažia sa vyvliecť z akejkoľvek spoločnej aktivity. Akonáhle si ale získa pevné miesto v každodennej rutine, veľmi si ju obľúbia. Pokiaľ sú totiž tieto momenty prirodzené a nenútené a rodičia neovládajú celý konverzačný priestor, dieťa sa cíti ako právoplatný člen rodiny, ktorého slovo niečo pred dospelými znamená. Dokáže sa uvoľniť a otvoriť, čo následne pomáha pri riešení mnohých problémov. Podľa odborníkov chcú dospievajúci zostať v kontakte so svojimi rodičmi a spoločné večere im pomáhajú k vyrovnanosti a zdravému prístupu k životu. Podľa newyorskej Columbia University pravidelné spoločné stolovanie (cca 5x týždenne) odbúrava u mladých ľudí úzkosť, nudu a pasivitu.  

 V neposlednej rade sa tieto spoločné aktivity významne podpisujú na budúce stravovacie návyky a s nimi súvisiacimi poruchami príjmu potravy. U teenagerov (a to predovšetkým dospievajúcich dievčat), ktorí jedia s rodinou aspoň 5x týždenne, sa pravdepodobnosť onemocnenia poruchami príjmu stravy znižuje o 35%. Tieto deti jedia tiež ovocie a zeleninu a majú prirodzený vzťah k správnej výžive aj etikete stolovania.  

 Nemusíte sa urputne snažiť zhromaždiť celú rodinu okolo stolu každý deň v týždni - Najprv môžete začať jedným alebo dvomi dňami a podľa obľuby zvyšovať frekvenciu spoločného jedla. Tak zapojíte svoje ratolesti do každodenných aktivít v kuchyni, nebudete ľutovať!