Ako šiel čas s Hlinskom, domovom spoločnosti ETA

Ako šiel čas s Hlinskom, domovom spoločnosti ETA

Kedysi mesto hliny, teraz priemyslové centrum. Dejiny Hlinska sú už po storočia späté s jeho zručnými obyvateľmi, ktorí dokázali svojimi výrobkami okúzliť nielen českého kráľa, ale aj zaujať trhy na celom svete. Aj keď sa náplň práce a ich technika za storočia v Hlinsku zmenila, mesto si udržalo svoju povesť a dodnes v ňom sídli jedna z najuznávanejších českých značiek, ETA.

Mýtické aj doložené dejiny Hlinska

Povesť hovorí, že v 11. storočí objavila skupina hrnčiarov pri ceste z Čiech na Moravu ťažko prístupné a málo osídlené miesto, ktoré malo bohaté ložiska hliny. Založili si teda na tomto mieste osadu, ktorú pomenovali podľa najcennejšieho lokálneho zdroja – hliny. Od polovice 16. storočia sa začal rozvíjať obchod medzi osídlenými oblasťami Čiech a Moravy a Hlinsko ležiace na pomedzí sa stalo významnou obchodnou križovatkou. Mestom prechádzala stará kupecká cesta a v najstaršej budove mesta, v Hlineckej tvrdzi, bola kráľom Ferdinandom I. zriadená colnica.

Od 18. storočia sa začal v Hlinsku pestovať ľan, ktorý sa spracovával na textílie. S tím, ako rástol záujem o predaj a nákup výrobkov vyrobených v Hlinsku, rástla aj potreba po vybudovaní odpovedajúcich dopravných ciest. Koncom 19. storočia bolo Hlinsko pripojené na železnicu, čo bolo impulzom pre ďaleko väčší rozvoj priemyslovej výroby. Z Hlinska pochádzali textílie, koberce, kožušiny a ťažili sa tu nerastné suroviny.

ETA v Hlinsku

Od 40. rokov, kedy sa ESA presťahovala do Hlinska, sa pravidelne rozširovala a ponúkala nové pracovné miesta. Už v 50. rokoch sa ESA stala najvýznamnejším podnikom Hlinska a meno mesta sa stalo známe aj za hranicami štátu. Pretože ESA a následne Elektro-Praga a ETA chcela ďalej rásť, venovala pozornosť rozvoju mesta a spokojnosti svojich zamestnancov.

Čo firma ETA napríklad spravila? Primárne prispela k podobe Hlinska odkúpením a výstavbou podniku. Pravidelne ich rekonštruovala a prestavovala podľa aktuálnych potrieb. Tým sa zvyšoval nielen počet pracovných miest, ale aj ich diverzifikácia. ETA Hlinsko patrila medzi hlavných lokálnych zamestnávateľov a o svojich zamestnancov sa dokázala postarať.

Na vtedajšiu dobu bol program starostlivosti o zamestnancov pomerne rozsiahly. Prebiehalo pravidelné vzdelávanie zamestnancov, pre ktoré ETA dokonca mala vlastné učilište. Ďalej boli k dispozícii jasle a materská škola, čistiareň odevov, knižnica s pravidelnými výstavami alebo závodné stravovanie a lekár. Firma mala radu rekreačných stredísk. O dianí vo vnútri pravidelne informoval závodný časopis Kontakt. ETA proste bola v ére, kedy sa v Hlinsku vyrábalo pre celý svet, jedným z najlepších zamestnávateľov v regióne, na ktorého veľa ľudí dodnes v dobrom spomína.

Dnes podnik ETA v Hlinsku stále funguje a veľká časť zamestnancov pochádza z druhej či tretej generácie zamestnancov firmy ESA a neskôr ETA. 

ETA tento rok oslavuje krásnych 80 rokov. Vysávače, fény, žehličky, varné platničky či mixéry boli celú tú dobu súčasťou našich domácností! Poďte si s nami zaspomínať a nahliadnuť do kuchýň našich babičiek, či tam niekde neleží zabudnutý poklad!