Informácie o dostupnosti náhradných dielov a servisná dokumentácia

Informácie o dostupnosti náhradných dielov a servisná dokumentácia pre výrobky, u ktorých je spol. ETA a. s. stanovená ako výrobca podľa zákona č. 90/2016 Zb. a zákona č. 22/1997 Zb. a podľa nariadenia Komisie (EU) 2019/2019, nariadenia Komisie (EU) 2019/2021, nariadenia Komisie (EU) 2019/2022 a nariadenia Komisie (EU) 2019/2023

 

Nižšie uvedené informácie sa týkajú týchto značiek a typov výrobkov:

Značka Typ výrobku
ETA Chladničky, mrazničky, práčky, umývačky riadu
GODDESS Chladničky, mrazničky, práčky, umývačky riadu
HYUNDAI Chladničky, mrazničky, práčky, umývačky riadu, televízory
JVC Televízory
GOGEN Televízory

1. Pre spotrebiteľa – konečného užívateľa sú dostupné pre výrobky uvedených značiek minimálne tieto náhradné diely:

 • Chladničky, mrazničky:

dverové kľučky, dverové závesy, priehradky a koše.

 • Práčky:

dvere, záves dverí a tesnenie, iné tesnenia, zostava mechanizmu uzatvárania dverí a plastové príslušenstvo ako sú výdajne detergentu.

 • Umývačky riadu:

záves dverí a tesnenie, iné tesnenia, rozstrekovacie ramená, odtokové filtre, vnútorné držiaky a plastové príslušenstvo, ako sú koše a viečka.

 • Elektronické displeje – Televízory:

vonkajší napájací zdroj a diaľkové ovládanie.

Postup objednávky: Kontaktujte nás prosím pomocou e-mailu spravci.nd@eta.cz. Do e-mailu uveďte tieto náležitosti:

 1. Popis typu náhradného dielu.
 2. Kontakt pre spätnú komunikáciu.

Pracovníci nášho servisného strediska sa s vami spoja a budú vás informovať o možných spôsoboch dodávky náhradného dielu a jeho cene.

2. Pre servisné organizácie sú dostupné pre výrobky minimálne tieto náhradné diely:

 • Chladničky, mrazničky:

termostaty, teplotné čidlá, dosky plošných spojov, zdroje svetla, tesnenie dverí.

 • Práčky a práčky so sušičkou:

motor a kefy motora, prevod medzi motorom a bubnom, čerpadlá, tlmiče otrasov a pružiny, prací bubon, kríž bubna a príslušné guličkové ložiská (samostatne alebo v kombinácii), ohrievače a výhrevné prvky, vrátane tepelných čerpadiel (samostatne alebo v kombinácii), trubky a trubice a  súvisiace  zariadenia  vrátane všetkých hadíc, ventilov, filtrov a akvastopov (samostatne alebo v kombinácii), dosky plošných spojov, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a čidlá, software a firmware vrátane softwaru pre obnovenie nastavení.

 • Umývačky riadu:

motor, obehové a vypúšťacie čerpadlo, ohrievače a výhrevné prvky, trubky a trubice a súvisiace zariadenia vrátane všetkých hadíc, ventilov, filtrov a akvastopov, konštrukčné a vnútorné súčasti súvisiace so zostavami dverí, dosky plošných spojov, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a čidlá, software a firmware vrátane softwaru pre obnovenie nastavení.

 • Elektronické displeje – Televízory:

vnútorný napájací zdroj, konektory pre pripojenie externých zariadení (kábel, anténa, USB, DVD a Blue-Ray), kondenzátory, batérie a akumulátory, v príslušných prípadoch modul DVD/Blue-Ray a modul HD/SSD.

Postup pre objednanie náhradného dielu pre servisné organizácie:

Kontaktujte nás, prosím, pomocou e-mailu spravci.nd@eta.cz. Do e-mailu uveďte tieto náležitosti:

 1. Názov a IČ servisu.
 2. 2. Kontakt pre spätnú komunikáciu.
 3. 3. Typ výrobku, na ktorý požadujete náhradný diel.
 4. 4. Špecifikácia náhradného dielu.

Pracovníci nášho servisného strediska sa s vami spoja a budú vás informovať o možných spôsoboch dodávky náhradného dielu a jeho cene.

3. Pre servisné organizácie poskytuje spoločnosť ETA a. s. k výrobkom vyššie uvedených kategórií túto servisnú dokumentáciu: 

 • schéma pre rozloženie alebo zobrazenie výrobku v rozloženom stave,
 • zoznam nevyhnutného opravárenského a skúšobného vybavenia,
 • technickú príručku s inštrukciami k opravám,
 • informácie o súčastiach a diagnostické informácie (napríklad minimálne a maximálne teoretické hodnoty pre meranie),
 • schéma vodičov a zapojení,
 • diagnostické kódy chýb (v príslušných prípadoch vrátane špecifických kódov výrobcu)
 • záznamy dát o hlásených poruchách uložené v chladiacom spotrebiči (v príslušných prípadoch). 

Postup objednávky: Kontaktujte nás, prosím, pomocou e-mailu spravci.nd@eta.cz. Do e-mailu uveďte tieto náležitosti:

 1. Názov a IČ servisu.
 2. Kontakt pre spätnú komunikáciu.
 3. Typ výrobku, na ktorý požadujete servisnú dokumentáciu.
 4. Typ servisnej dokumentácie.

Pracovníci nášho servisného strediska sa s vami spoja a budú vás informovať o možných spôsoboch dodávky náhradného dielu a jeho cene.

Spoločnosť ETA si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie servisnej dokumentácie a náhradných dielov (body 2 a 3) subjektom, ktoré nespĺňajú podmienky podľa nariadenia Komisie (EU) 2019/2019, nariadenia Komisie (EU) 2019/2021, nariadenia Komisie (EU) 2019/2022 a nariadenia Komisie (EU) 2019/2023.