Servis malých domácich spotrebičov

Servis malých domácich spotrebičov

AKO REKLAMOVAŤ VŠETKY MALÉ DOMÁCE SPOTREBIČE?

  1. K reklamácii potrebujete platný doklad o kúpe alebo vyplnený záručný list.
  2. Reklamáciu môžete uplatniť u predajcu, kde ste výrobok zakúpil. Ten s Vami vyplní reklamačný protokol a vyrieši reklamáciu za vás.
  3. Reklamovaný tovar môžete tiež sami doručiť do jedného z našich autorizovaných servisov. V takomto prípade k výrobku pridajte doklad o kúpe a vyplnený reklamačný protokol, ktorý si môžete stiahnuť tu.
  4. Lehota pre vyriešenie reklamácie je 30 kalendárnych dní.

AKO REKLAMOVAŤ VÝROBKY S PREDĹŽENOU ZÁRUKOU?

  1. Predĺženú záruku môžete uplatniť po ukončení zákonnej dvojročnej lehoty.
  2. K reklamácii budete potrebovať doklad o kúpe spoločne s Certifikátom služby Predĺženej záruky ETA, ktorý ste získali pri registrácii.
  3. Reklamovaný výrobok doručte (poštou alebo osobne) do jedného z našich autorizovaných servisov spoločne s dokumentami vyššie uvedenými. V prípade, že budete výrobok posielať poštou, priložte naviac vyplnený reklamačný protokol, ktorý si môžete stiahnuť tu.
  4. Lehota pre vyriešenie reklamácie v rámci služby Predĺženej záruky ETA je maximálne 60 dní. Úplné podmienky služby Predĺženej záruky na http://prodluzka.eta.cz/sk

 

Zoznam záručných servisov pre malé domáce spotrebiče značky ETA.