Bootstrap
1000 Kč k nákupu 40 € na ďalší nákup
Instalace vestavných spotřebičů za polovinu Odborná instalace vestavných spotřebičů za polovinu

Poistenie predĺ. záruky Služby + 20 mesiacov

Už nie je v ponuke
Kód produktu: SNZPZ20T2799SK
Poistenie predĺ. záruky Služby + 20 mesiacov
Tento produkt sa už nepredáva
Už nie je v ponuke
Kód produktu: SNZPZ20T2799SK
Poisťovňa: BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 534 978, zapís...

Popis:

Špecifikácie:

Potvrzujeme týmto, že poistený pristúpil k poisteniu predĺženej záruky – ELEKTROSPED dohodnutého na základe Rámcovej poistnej zmluvy ESD9518, ktorá bola uzatvorená medzi poistníkom a poisťovňou, a to v znení účinnom ku dňu pristúpenia k poisteniu. (ďalej len „poistná zmluva“).
Poistná zmluva, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie predĺženej záruky – ELEKTROSPED, Informačný dokument o poistnom produkte (IPID), Informácia pre spotrebiteľa pred pristúpením k poisteniu na diaľku sú prístupné na webových stránkách https://www.datart.sk/predlzena-zaruka, https://www.eta.sk/predlzena-zaruka-sk, https://www.hej.sk/predlzena-zaruka.
Tento certifikát o poistení spolu s dokladom o kúpe poisteného tovaru slúži ako doklad o vzniknutom poistení a doklad pre platné nahlásenie škodovej udalosti. Preto je odporúčané si ho bezpečne uschovať.
Poistenie predĺženej záruky - ELEKTROSPED je poistením pre prípad finančnej straty na poistené veci v dôsledku poistnej udalosti, ktorá nastane v období poistenia predĺženej záruky, prípadne dodatočnej predĺženej záruky. Obdobie poistenia predĺženej záruky začína plynúť až po uplynutí doby na uplatnenie zákonnej záruky, prípadne záruky za akosť (vyššie ako základná záruka).
Poistné plnenie z predĺženej záruky poskytované poisťovňou nie je plnením zo záruky za akosť.
Prehlásenie poisteného:
Poistený prehlasuje, že dostal všetky povinné informácie týkajúce sa poistenia na trvanlivom médiu/listinnej forme, emailom/, a to Poistnú zmluvu, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie predĺženej záruky – ELEKTROSPED, IPID, Informačný dokument o jednotlivých zložkách poistného a Informáciu pre spotrebiteľa pred pristúpením k poisteniu na diaľku (ak sa k poisteniu pristupuje na diaľku).Poistený prehlasuje, že sa zoznámil s dokumentom Oznámenie o ochrane osobných údajov, ktorý je dostupný na internetovej stránke Poisťovne: https://bnpparibascardif.sk/ochrana-osobnych-udajov.
Poistený potvrdzuje, že pred uzatvorením poistenia poskytol obchodnému zástupcovi informácie týkajúce sa jeho požiadavok, cieľov a potrieb s ohľadom na dojednané poistenie a že získal dostatok informácií, aby sa mohol rozhodnúť, či poistenie uzatvorí. Ďalej potvrdzuje, že všetky informácie mu boli poskytnuté presným, jasným a zrozumiteľným spôsobom a že poistenie zodpovedá jeho požiadavkám, cieľom a potrebám.
Poistený si je vedomý toho, že poistným plnením je buď oprava poškodenej veci, náhradný výrobok alebo poskytnutie práva na nákup novej veci u obchodného zástupcu vo výške kúpnej ceny poškodenej veci.
Poistený berie ďalej na vedomie, že pristúpením k poisteniu sa stáva poisteným, nie však poistníkom, a že v dôsledku toho nemôže disponovať s poistnou zmluvou (tj ukončiť či meniť ju). Informáciu o skutočnosti, ktorá sa týka zmeny alebo zániku poistenia, mu oznámi poistník.
Poistený berie na vedomie, že poistenie nemožno dohodnúť oddelene od kúpy tovaru. Uzatvorenie poistenia však nie je povinné a tovar je možné zakúpiť bez poistenia.
Oznámenie škodovej udalosti: Pre oznámenie vzniku škodovej udalosti navštívte vyššie uvedené webové stránky alebo kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. na telefónnom čísle + 421 258 240 070 (v pracovných dňoch v dobe od 8.00 do 16.00 hod.)

Dostupnosť v e-shope
Momentálne nedostupné

Dostupnosť v predajniach:

Pri vybraných predajniach zobrazujeme ich skladovú dostupnosť. Tá je aktualizovaná každých 15 minút, napriek tomu v prípade záujmu o kúpu tovaru v predajni odporúčame predajňu vopred kontaktovať, a to najmä vtedy, ak je dostupnosť 1-2 kusy. Pre overenie aktuálnych zásob tovaru v predajniach bez uvedenej dostupnosti kontaktujte priamo vybranú predajňu.

Banská Bystrica 1 ETA značková predajňa, NC Terminal - Banská Bystrica Neznáma Kontaktovať
Bratislava ETA značková predajňa, OC Aupark - Bratislava Neznáma Kontaktovať
Bratislava ETA značková predajňa, OC Bory Mall – Bratislava Neznáma Kontaktovať
Bratislava ETA značková predajňa, OC Nivy - Bratislava Neznáma Kontaktovať
Bratislava Výdajné miesto, DATART Elektro, Bratislava, OC Avion Neznáma Kontaktovať
Bratislava Výdajné miesto, DATART Elektro, Bratislava, OC Eurovea Neznáma Kontaktovať
Bratislava Výdajné miesto, Datart Elektro, Bratislava, OC Galéria Petržalka Neznáma Kontaktovať
Bratislava Výdajné miesto, DATART Elektro, Bratislava, VIVO! Neznáma Kontaktovať
Košice Výdajné miesto, DATART Elektro, Košice, OC Aupark Neznáma Kontaktovať
Košice Výdajné miesto, DATART Elektro, Košice, OC Optima Neznáma Kontaktovať
Košice 11 ETA značková predajňa, OC Galéria - Košice Neznáma Kontaktovať
Levoča Výdajné miesto, DATART Elektro, Levoča, S1 Center Neznáma Kontaktovať
Martin 1 ETA značková predajňa, OC Tulip Martin Neznáma Kontaktovať
Nitra Výdajné miesto, DATART Elektro, Nitra, OC Centro Neznáma Kontaktovať
Piešťany Výdajné miesto, DATART Elektro, Piešťany, OD PRIOR Neznáma Kontaktovať
Poprad 1 ETA značková predajňa, OC Forum - Poprad Neznáma Kontaktovať
Prešov 1 ETA značková predajňa, NC Novum - Prešov Neznáma Kontaktovať
Spišská Nová Ves 1 Výdajné miesto, DATART Elektro, Spišská Nová Ves, S1 Center Neznáma Kontaktovať
Trenčín Výdajné miesto, DATART Elektro, Trenčín, OC Laugaricio Neznáma Kontaktovať
Trenčín Výdajné miesto, DATART Elektro, Trenčín, OC MAX Neznáma Kontaktovať
Trnava ETA značková predajňa, OC City Aréna - Trnava Neznáma Kontaktovať
Zvolen 1 Výdajné miesto, DATART Elektro, Zvolen - OC KLOKAN Neznáma Kontaktovať
Žilina Výdajné miesto, DATART Elektro, Žilina, Atrium Dubeň Neznáma Kontaktovať
Žilina Výdajné miesto, DATART Elektro, Žilina, OC Aupark Neznáma Kontaktovať