Bootstrap

Poistenie predĺ. záruky Služby + 5rokov

Poistenie predĺ. záruky Služby + 5rokov
Tento produkt sa už nepredáva
Už nie je v ponuke
Kód produktu: SNZPZ1P5T12TSK
Poisťovatel:
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.
Bottova 2A, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 534 978
zapsaná v OR ...

Popis:

Špecifikácie:

Poisťovateľ týmto potvrdzuje, že poistený pristúpil k poisteniu dojednanému na základe Rámcovej poistnej zmluvy pre poistenie tovaru - ELEKTROSPED č. ESD9518, ktorá bola uzatvorená medzi poistníkom a poisťovateľom, a to v znení platnom ku dňu predaja tovaru (ďalej len ako „poistná zmluva“) a Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie predĺženej záruky – ELEKTROSPED v znení platnom ku dňu predaja tovaru (ďalej len ako „VPP“). Pristúpením k poisteniu vznikajú poistenému práva a povinnosti voči poisťovateľovi a poistníkovi. Poistná zmluva je prístupná na webových stránkach http://www.hej.sk, http://www.datart.sk a https://eshop.eta.sk/
Tento certifikát spolu s dokladom o kúpe poisteného tovaru slúži ako doklad o vzniknutom poistení, preto ho odporúčame bezpečne uschovať.
Poistná udalosť: Náhla a neočakávaná strata funkčnosti tovaru, ku ktorej došlo počas trvania doby predĺženej záruky na ktorú by sa vzťahovala zákonná záruka alebo záruka na akosť predajcu.
Poistné plnenie: Ak je možné tovar opraviť, poistné plnenie sa rovná nákladom na opravu tovaru.
Ak oprava tovaru nie je možná alebo efektívna, poistným plnením je poskytnutie rovnakého náhradného tovaru alebo ak to nie je možné tovaru s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami ako mal poškodený tovar. O konkrétnom type poskytnutého náhradného tovaru rozhoduje Poisťovateľ. Ak nie je možné poskytnúť náhradný tovar, bude poistné plnenie poskytnuté formou možnosti kúpy nového tovaru v u predajcu. V prípade poskytnutia poistného plnenia vo forme nákupu nového tovaru, poistenie zaniká.
Vyhlásenie poisteného:
Poistený berie na vedomie, že poistenie predĺženej záruky sa riadi Rámcovou poistnou zmluvou pre poistenie tovaru - ELEKTROSPED č. ESD9518, a že sa s jej znením pred dohodnutím poistenia dostatočne oboznámil. Poistený si je vedomý toho, že poistným plnením je buď oprava poškodeného tovaru alebo poskytnutie náhradného tovaru. Poistený bol upozornený na výluky z poistenia podľa čl. 10 VPP. Poistený vyhlasuje, že s rozsahom poistenia predĺženej záruky a jeho ďalšími podmienkami súhlasí, že poistenie zodpovedá jeho potrebám a požiadavkám.

Pokiaľ nebude v priebehu platnosti toto Poistenie predĺženej záruky nijako využité, môže zákazník využiť nasledujúce ponuky od ELEKTROSPED, a.s. V prípade, že si zákazník zakúpi nový výrobok v predajni prevádzkovanej ELEKTROSPED, a.s., bude mu z ceny tohoto výrobku odčítaná cena za nevyužité poistenia, maximálne však do výšky 15% ceny nového výrobku. Táto ponuka platí dva roky od dátumu ukončenia Poistenie predĺženej záruky, ku ktorému sa vzťahuje táto zmluva. Podmienkou pre získanie tejto zľavy je nevyužitie Poistenie predĺženej záruky počas doby jeho platnosti a preukázanie sa originálnym certifikátom o Poistenie predĺženej záruky, pri požiadavke na uplatnenie tejto zľavy. Táto zľava je možné využiť iba raz a nemožno ju kombinovať s inými akčnými alebo ďalšími zľavovými akciami.


Pre oznámenie vzniku poistnej udalosti kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s. na telefónnom čísle 02/ 5824 0070 (v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod.).

Dostupnosť v e-shope
Momentálne nedostupné

Dostupnosť v predajniach:

Pri vybraných predajniach zobrazujeme ich skladovú dostupnosť. Tá je aktualizovaná každých 15 minút, napriek tomu v prípade záujmu o kúpu tovaru v predajni odporúčame predajňu vopred kontaktovať, a to najmä vtedy, ak je dostupnosť 1-2 kusy. Pre overenie aktuálnych zásob tovaru v predajniach bez uvedenej dostupnosti kontaktujte priamo vybranú predajňu.

Banská Bystrica 1 ETA značková predajňa, NC Terminal - Banská Bystrica 0 kusov Kontaktovať
Bratislava ETA značková predajňa, OC Aupark - Bratislava 0 kusov Kontaktovať
Bratislava ETA značková predajňa, OC Bory Mall – Bratislava 0 kusov Kontaktovať
Bratislava ETA značková predajňa, OC Nivy - Bratislava 0 kusov Kontaktovať
Bratislava Výdajné miesto, DATART Elektro, Bratislava, OC Avion 0 kusov Kontaktovať
Bratislava Výdajné miesto, DATART Elektro, Bratislava, OC Eurovea 0 kusov Kontaktovať
Bratislava Výdajné miesto, Datart Elektro, Bratislava, OC Galéria Petržalka 0 kusov Kontaktovať
Bratislava Výdajné miesto, DATART Elektro, Bratislava, VIVO! 0 kusov Kontaktovať
Košice Výdajné miesto, DATART Elektro, Košice, OC Aupark 0 kusov Kontaktovať
Košice Výdajné miesto, DATART Elektro, Košice, OC Optima 0 kusov Kontaktovať
Košice 11 ETA značková predajňa, OC Galéria - Košice 0 kusov Kontaktovať
Levoča Výdajné miesto, DATART Elektro, Levoča, S1 Center 0 kusov Kontaktovať
Martin 1 ETA značková predajňa, OC Tulip Martin 0 kusov Kontaktovať
Nitra Výdajné miesto, DATART Elektro, Nitra, OC Centro 0 kusov Kontaktovať
Piešťany Výdajné miesto, DATART Elektro, Piešťany, OD PRIOR 0 kusov Kontaktovať
Poprad 1 ETA značková predajňa, OC Forum - Poprad 0 kusov Kontaktovať
Prešov 1 ETA značková predajňa, NC Novum - Prešov 0 kusov Kontaktovať
Trenčín Výdajné miesto, DATART Elektro, Trenčín, OC Laugaricio 0 kusov Kontaktovať
Trenčín Výdajné miesto, DATART Elektro, Trenčín, OC MAX 0 kusov Kontaktovať
Trnava ETA značková predajňa, OC City Aréna - Trnava 0 kusov Kontaktovať
Zvolen 1 Výdajné miesto, DATART Elektro, Zvolen - OC KLOKAN 0 kusov Kontaktovať
Žilina Výdajné miesto, DATART Elektro, Žilina, Atrium Dubeň 0 kusov Kontaktovať
Žilina Výdajné miesto, DATART Elektro, Žilina, OC Aupark 0 kusov Kontaktovať