Bootstrap

Reklamácia

Zakúpili ste si tovar, ktorý po nejakom čase prestal fungovať, nepracuje správne alebo sa na ňom prejavila porucha? V tom prípade neváhajte a obráťte sa na nás. Ak ide o jednoznačnú záležitosť, nebudeme nič naťahovať a reklamáciu vybavíme ihneď. Môže sa však stať, že pôjde o zložitejší prípad a v takejto situácii si nechávame časovú rezervu (na potrebné opravy a odstránenie poruchy). Tak či onak, Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť v čo najkratšom čase, najneskôr však do tridsiatich kalendárnych dní, ako nám ukladá zákon.

Ako produkt reklamovať?

 1. Pre urýchlenie reklamácie odporúčame vyplniť reklamačný protokol, ktorý si môžete stiahnuť tu.

 2. S reklamovaným predmetom sa môžete obrátiť na ktorúkoľvek značkovú predajňu ETA alebo DATART.

 3. Priniesť (poslať) ho môžete aj do jedného z autorizovaných servisných stredísk, ktoré sú určené na vykonávanie záručných opráv (v prípade oprávnených reklamácií neplatíte žiadne poplatky). V prípade väčších spotrebičov (chladnička, práčka) je lepšie spojiť sa s pracovníkmi servisu najprv telefonicky – je totiž možné, že vám ponúknu výjazd svojho technika priamo k Vám domov (opäť bez poplatkov, ak ide o oprávnenú reklamáciu). Ten posúdi situáciu a navrhne ďalší postup.

 4. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je uvedený v záručnom liste alebo priložený k výrobku. Ich zoznam nájdete aj tu.

 5. V neposlednom rade môžete využiť služby nášho reklamačného oddelenia:

ELEKTROSPED a. s.,
Internetový obchod ETA,
Diaľničná cesta 12A, Budova DC 21
903 01 Senec

Tovar na tomto mieste nepreberáme osobne, preto ho, prosím, zasielajte výhradne prostredníctvom prepravnej spoločnosti.

  Vo všetkých prípadoch si, prosím, pripravte doklad o kúpe, a pokiaľ výrobok posielate niektorou z dopravných spoločností, priložte k nemu aj popis poruchy. A nezabudnite na Vaše kontaktné údaje. Odporúčame tiež vyplniť a priložiť reklamačný protokol, ktorý nájdete tu.

   


   

Ako prebieha reklamácia?

V momente, keď za nami prídete s reklamáciou, spoločne spíšeme protokol, do ktorého zaznamenáme aktuálny dátum, presné označenie výrobku, ktoré je predmetom reklamácie a takisto spôsob, akým navrhujete situáciu riešiť. V prípade, že pôjde o poruchu, ktorú môžeme opraviť, pustíme sa hneď do toho.
Keď bude reklamovaný výrobok zase v najlepšej kondícii, vrátime vám ho aj s potvrdením, akým spôsobom bola reklamácia vyriešená, a to vrátane dátumu a popisu opravy. A písomné potvrdenie od nás dostanete aj v prípade, že bude vaša reklamácia považovaná za neoprávnenú (s popisom dôvodu zamietnutia).

Čo s výrobkami s neodstrániteľnou poruchou?

V prípade, že bude reklamovaný výrobok posúdený autorizovaným servisným strediskom ako výrobok s neostrániteľnou poruchou, potom máte na výber, či budete chcieť tento produkt vymeniť za nový kus rovnakého typu alebo si vyžiadate vrátenie zaplatenej sumy. Reklamovaný produkt sa stane produktom s neodstrániteľnou poruchou aj v prípade, ak uplynie 30 kalendárnych dní od dátumu, kedy sme začali reklamáciu spoločne riešiť. A v takomto prípade máte aj rovnaké práva – výmena tovaru, vrátenie peňazí.

Náklady spojené s reklamáciou?

Ak uznáme, že je vaša reklamácia oprávnená, alebo nie je možné výrobok z dôvodu neodstrániteľnej poruchy opraviť, máte právo na náhradu nutných nákladov spojených s vybavením reklamácie. Ide predovšetkým o poštovné za zaslanie produktu na opravu do autorizovaného strediska. Na náhradu týchto výdajov však nemáte nárok v prípade, že bude vaša reklamácia odmietnutá a považovaná za neoprávnenú.


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa postupu pri reklamácii alebo chcete zistiť, v akom stave je vaša reklamácia, obráťte sa na našu zákaznícku linku +421 220 251 101 alebo nám napíšte na adresu: info@eta.sk. Radi vám poradíme!