Bootstrap
1000 Kč k nákupu 40 € na ďalší nákup
Instalace vestavných spotřebičů za polovinu Odborná instalace vestavných spotřebičů za polovinu

Rámcové poistné zmluvy

Poistenie predĺženej záruky

Dokumenty platné od 18. 7. 2023:

Informácia pre spotrebiteľa pred pristúpením k poisteniu na diaľku

Poistenie predĺženej záruky - Informačný dokument o poistnom produkte

Dodatek č. 6 k Rámcovej poistnej zmluve pre poistenie tovaru č. ESD9518

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie predľženej záruky


Dokumenty platné od 1. 4. 2022 do 18. 7. 2023:

Informácia pre spotrebiteľa pred pristúpením k poisteniu na diaľku

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie predľženej záruky


Dokumenty platné od 9. 11. 2021 do 1. 4. 2022:

Dodatok č. 4 rámcovej poistnej zmluve

Informácia pre spotrebiteľa pred pristúpením k poisteniu na diaľku

Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie predlženej záruky

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie predľženej záruky


Dokumenty platné do 9. 11. 2021:

Informácie pre spotrebiteľa pred pristúpením k poisteniu na diaľku

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie predĺženej záruky

Informačný dokument o poistnom produkte Poistenie predĺženej záruky

Rámcová poistná zmluva pre poistenie tovaru (č. ESD9518, dodatok č. 2)

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie Predĺženej záruky (platné do 31.5.2021)

Informácie pre spotrebiteľa pred pristúpením k poisteniu na diaľku (platné do 31.5.2021)


Poistenie náhodného poškodenia tovaru

Informácie pre spotrebiteľa pred pristúpením k poisteniu na diaľku

Informačný dokument o poistnom produkte Poistenie proti náhodnému poškodeniu tovaru

Všeobecné poistné podmienky pre Poistenie proti náhodnému pRámcová poistná zmluva pre poistenie tovaru (č. ESD9518, dodatok č. 2)